GP China 2020

Shanghai International Circuit - Shanghai